Plug-in switch mini: Sätta parameter 101 och 102 till 0?

Moderator: Telldus

Post Reply
spuun
Posts: 16
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Plug-in switch mini: Sätta parameter 101 och 102 till 0?

Post by spuun » Thu Dec 03, 2020 2:40 pm

Jag försöker sätta parameter 101 och 102 till 0 för att slå av rapporteringarna, men det vill sig inte. Jag har en Animus Heart som jag försöker sätta det ifrån.

Ska det göras på något speciellt sätt? Är det inte bara ett 4 bytes värde med nollor som ska skickas?

Post Reply