Page 1 of 1

Relä med "signal tillbaka"-funktion?

Posted: Thu Oct 08, 2020 12:21 pm
by Humao
Försöker få igång Qubino 2D relay men verkar inte få det att fungera. Letar nu efter alternativa lösningar. Söker ett relä som det, kan vara Z-wave eller 433 MHz men också har insignal. Hittade liknande produkt från Nexa som hade relä som man tog annan spänningskälla. Bra om vill styra flera saker på olika säkringar/faser.

Finns det en Qubino 2D-alternativ? Behöver inte ha dubbla relä i sig. Kan köpa två 433 MHz-istället om dom har ut och in-signaler som Qubinon.