Page 1 of 1

Koppla frånTelldus Rørelsesdetektor

Posted: Fri Jan 24, 2020 5:54 pm
by Grete
Jeg har en rörelsesdetektor som er koblet mot to uttak. Hvordan kobler jeg disse uttakene helt fra detektoren igjen?
Eller sagt på en annen måte - hvordan resetter man detektoren til fabrikkinnstilling?
Prøvde å sette i batteriene på nytt og velge off via fjernkontrollen imens det enda blinket, men det hadde ingen innvirkning. :help:

Re: Koppla frånTelldus Rørelsesdetektor

Posted: Sat Jan 25, 2020 6:05 pm
by etompau
Det går ikke at resette en detektor. Du må slette minnet i din mottaker. Vanligtvis kan detta göres genom at trycka in registreringstasten i ca 6 sekunder, släppa tasten och sedan tryck in den igen.