Page 1 of 1

Räckvidd TellStick Net vs TellStick ZNet Lite v2?

Posted: Wed Feb 27, 2019 2:50 pm
by BuTTuS
Är det någon skillnad i räckvidd/mottagning på 433MHz-bandet mellan de två ovan? Är sugen att nappa på erbjudandet om uppgradering men har ett par enheter som ligger på gränsen så den nya får inte vara sämre...

Re: Räckvidd TellStick Net vs TellStick ZNet Lite v2?

Posted: Wed Feb 27, 2019 3:11 pm
by etompau
Mig veterligen sitter det samma "433-chip" i ZNet som i Net så räckvidd och känslighet ska vara likvärdig.
Sedan är det ju alltid så, att ligger räckvidden precis på gränsen så ska det inte mycket till för att påverka mottagning/sändning.

Jag har en Net och en ZNet med externa antenner och de tar emot samma 5 stycken 433-givare givare som jag använder.