Page 1 of 1

Rörelsevakt slår på men inte av

Posted: Thu Sep 13, 2018 8:50 am
by rudheden
Hej,
Jag har en Telldus rörelsevakt som är inställd på automatisk avstängning efter 5 minuter. I ca 80% av fallen fungerar det utmärkt, men resterande inte alls. På fungerar alltid.

Denna är länkad med 2st mottagare. Samma fenomen uppstår på båda, så det är sensorn som felar. Ingenting går via huvudenheten, men kan ju länkas så om det skulle fungera bättre.

Några tips och erfarenheter av detta?

Re: Rörelsevakt slår på men inte av

Posted: Thu Sep 13, 2018 9:53 am
by etompau
Det kan vara ansluten utrustning/spänning i nätkablen som påverkar mottagarna (modell?). Testa med att vrida mottagarna 180 grader i uttaget och lite olika läge på nätkabeln i förhållande till mottagaren, det kan påverka frånslagsfunktionen.

Re: Rörelsevakt slår på men inte av

Posted: Thu Sep 13, 2018 10:05 am
by rudheden
Det handlar om inbyggnadsmottagare, tror det är LCMR-1000. Det har alltså inte med det att göra, de kan bara kopplas på ett sätt.