install development env

Moderator: Telldus

Post Reply
geirbakkw
Posts: 15
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

install development env

Post by geirbakkw » Wed Jan 02, 2019 1:27 pm

forsøker å få lokal installasjon av plugins utviklings miljø:

får følgende feil, ved oppstart:

Starting server
CRITICAL:root:Could not load settings file: Empty config file
CRITICAL:root:Could not load backup settings file: No config bak file
[INF] 14:12:13 (cherrypy.error) [02/Jan/2019:14:12:13] ENGINE Bus STARTING
[INF] 14:12:13 (cherrypy.error) [02/Jan/2019:14:12:13] ENGINE Starting WebSocket processing
[INF] 14:12:13 (cherrypy.error) [02/Jan/2019:14:12:13] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'.
[INF] 14:12:13 (cherrypy.error) [02/Jan/2019:14:12:13] ENGINE Serving on http://::
[INF] 14:12:13 (cherrypy.error) [02/Jan/2019:14:12:13] ENGINE Bus STARTED

Post Reply