Page 1 of 1

hur lägger man till dimmer till en grupp?

Posted: Sat Dec 14, 2019 9:59 am
by zacken542
Hur lägger man till en dimmer till grupp
så man kan starta den på 25%?
som det är nu finns det inget val utan den går igång på 100%
Sven Åke