Page 1 of 1

Notifikasjoner fra Telldus live til iPhone 7

Posted: Tue Dec 03, 2019 8:19 pm
by bergetun
Er det flere som opplever at notifikasjoner fra triggere ikke kommer fram til iPhone ? Virker fint til android telefoner, men ikke til en iphone 7. Suppoterer dere ikke lengre gamle iphone telefoner?