Page 1 of 1

Wordpress/PHP webside - Vise sensor informasjon

Posted: Wed Nov 13, 2019 1:04 pm
by bergetun
Hei,

Jeg har utrolig lyst å kunne vise de forskjellige Telldus sensorene på en public wordpress side, men jeg har ikke så mye kunnskap om PHP og forstår ikke veldig mye av APi'et til Telldus.

Er det noen her som har gjort dette før og kan forklare meg på en enkel måte hvordan dette gjøres ?