Lage en Dummy device/sensor med LUA script

Moderator: Telldus

Post Reply
bergetun
Posts: 35
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Lage en Dummy device/sensor med LUA script

Post by bergetun » Thu Oct 24, 2019 10:12 pm

Hei godtfolk,

Er det mulig å lage en Dummy sensor ved hjelp av LUA script ?

Jeg ønsker å legge til en sensor i live.telldus.com som viser informasjon basert på andre reelle sensorer.

Post Reply