Page 1 of 1

Endre type på sensor fra Celcius til Volt i Telldus Live

Posted: Fri Sep 27, 2019 4:13 pm
by bergetun
Hei,

Jeg har laget meg en 433mhs sensor som viser spenningen på en 24volts batteribanke ved hjelp av Arduino og en 433mhz transimitter.
Sensoren fungerer utmerket og Telldus live viser sensoren med spenning (volt) på batterien i båten min.

Problemet er at Telldus Live viser min sensor som en temperatur sensor, så om det er 24.5 volt på batteriene, vil Telldus Live selvfølgelig vise dette som 24.5 Celcius.

Så til spørsmålet: Finnes det noen måte i Tellldus (kanskje med script?) til å endre den aktuelle sensoren til en sensor som vises som Volt og ikke Celcius?