Uppenbart orimliga värden

Moderator: Telldus

Post Reply
Esse non videri
Posts: 23
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Uppenbart orimliga värden

Post by Esse non videri » Sat Dec 22, 2018 10:17 pm

Jag har en Qubino Flush 1 Relay som styr entrébelysningen. Den slår av och på de två LED-armaturerna klanderfritt. Mitt problem är att jag får enstaka orimliga värden som läggs till statistiken. Statistiken säger att dessa två typ 5 W LED:ar har förbrukat över 100 000 kWh samt över 40 000 000 kVAh(!).

Finns det något sätt att rensa bort uppenbart orimliga värden utan att radera hela historiken? Det borde finnas någon rimlighetsbedömning inbyggd, helt en konfigurerbar.

plun
Posts: 27
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Uppenbart orimliga värden

Post by plun » Tue Dec 25, 2018 8:51 am

Jag fick ta hjälp av supporten att bli av med orimligt skräp samt i mitt fall att det skapats en "dubbelpost".

Citat supporten:
Skräpvärden och skärpsensorer är tyvärr ofrånkomligt. Dessa kan uppstå i olika former och det är helt enkelt sensorer som sänder värden som tolkas av systemet. Dessa kan ibland vara helt uppåt väggarna fel men likväl värden som sensorn sänt.
Även en tempsensor kan sända värden som tolkas som effekt tex.

Vi kan filtrera bort dessa värden åt dig om du önskar.
Mina egna funderingar på detta är att det verkar uppstå i samband med en instabil internetkoppling.

Sen går då supporten in med en riktigt databasverktyg som kräver lite mer kunskap av en användare. (egen erfarenhet när man rotar i en MySQL databas etc.)

tronde
Posts: 600
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Uppenbart orimliga värden

Post by tronde » Tue Dec 25, 2018 3:52 pm

Dette kunne Telldus løst enkelt ved å la brukerne sette egne terskelverdier for åpenbare feilmålinger.

Det er dessverre en del bugs i den logikken de driver forretning etter, og det er ødeleggene for produktet som har stort potensiale.

Post Reply