Dokumentation

Moderator: Telldus

Post Reply
bgma1961
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Norrköping

Dokumentation

Post by bgma1961 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej,
I telldus-core.h finns det ett antal funktioner som inte finns dokumenterade i Doxugen b.l.a :
tdSensor
tdSensorValue
Jag är intresserad av info om dessa.

/Bengt-Göran
/Bengt-Göran

stefan.persson
Posts: 353
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Dokumentation

Post by stefan.persson » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Där har visst Doxygen inte hängt med. Det finns så länge åtminstone ett par exempel på http://developer.telldus.com/browser/tr ... /c/sensors där du kan se hur de används.
Stefan Persson
Software
Telldus Technologies

bgma1961
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Norrköping

Re: Dokumentation

Post by bgma1961 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej,

Jag försöker prata med DUOn vi VB6/VBA, och det funkar till en viss del men det är en del att fundera över.

I exemplet: http://developer.telldus.com/browser/tr ... ing/main.c
Rad 23 : tdSensorValue(protocol, model, sensorId, TELLSTICK_TEMPERATURE, value, DATA_LENGTH, (int *)&timestamp);
sista parameter : (int *)&timestamp

Jag undrar vad denna innehåller? jag får ett värde som ser ut : 1318408962
Så här ser min deklaration av tdSensorValue ut:

Code: Select all

Public Declare Function tdSensorValue Lib "TelldusCore.dll" (ByVal protocol As String, _
                               ByVal model As String, _
                               ByVal id As Long, _
                               ByVal dataType As Long, _
                               ByVal value As String, _
                               ByVal length As Long, _
                               ByRef timestamp As Long) As Long
och så här ser det ut i http://developer.telldus.com/browser/tr ... dus-core.h rad 87

Code: Select all

TELLSTICK_API int WINAPI tdSensorValue(const char *protocol, const char *model, int id, int dataType, char *value, int len, int *timestamp); 

Tacksam för lite hjälp!

/Bengt-Göran
/Bengt-Göran

johe71
Posts: 23
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Dokumentation

Post by johe71 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

bgma1961 wrote:Jag undrar vad denna innehåller? jag får ett värde som ser ut : 1318408962
det är c.... då är det värdet givetvis antalet sekunder sedan 1970-01-01 :) alltså onsdagen den 12 oktober 2011 klockan 08:42:42 GMT

MartinV
Posts: 277
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Contact:

Re: Dokumentation

Post by MartinV » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Koden för att göra om timestamp till datum ser ut så här (i C# men ändå):

Code: Select all

private static string datify(int timestamp){
			System.DateTime dateTime = new System.DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0);
			dateTime = dateTime.AddSeconds(timestamp);
			dateTime = dateTime.ToLocalTime();
			return dateTime.ToString();
		}
Martin | http://www.switchking.se
Testa Switch King Pro i din Android/iPhone/iPod: http://www.switchking.se/sv/demo

bgma1961
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Norrköping

Re: Dokumentation

Post by bgma1961 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tackar för infon! :D blev VB6 blev det :

Code: Select all

DateAdd("s", timestamp, #1/1/1970#)
/Bengt-Göran
/Bengt-Göran

Post Reply