Mail sender

Moderator: Telldus

Post Reply
erikatell
Posts: 18
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Mail sender

Post by erikatell » Fri Sep 21, 2018 8:39 am

Försöker sända mail från ett lua script via Mail sender plugin,
får felmeddelande:

Error during call: getaddrinfo() argument 2 must be integer or string
Could not load lua script sendmail.lua: getaddrinfo() argument 2 must be integer or string
Har configurerat Mail sender och lagt in exempelkoden i scriptet:

-- File: sendmail.lua
local smtp = require ("mailsender.SMTP")
smtp:send{
receiver='xxxxxxx@gmail.com',
msg='Hello from lua',
subject='Lua mailer'

Några tips??

erikatell
Posts: 18
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Mail sender

Post by erikatell » Fri Sep 21, 2018 10:49 am

Kör Telldus ZNet Lite V2 med firmware "Your TellStick is currently running stable version 1.1.0"

AndersGregow
Posts: 18
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Mail sender

Post by AndersGregow » Sat Sep 29, 2018 8:41 am

Hej!
Fick du ordning på plugin'et?
Jag funderar på att installera det.

erikatell
Posts: 18
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Mail sender

Post by erikatell » Sun Sep 30, 2018 6:25 pm

Tyvärr, fortfarande inte nån lösning...

erikatell
Posts: 18
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Mail sender

Post by erikatell » Mon Oct 01, 2018 10:46 am

Kul om du provar för att se om du får samma fel som jag

Post Reply