Tellstick, 433MHz fjärr och brytare

Moderator: Telldus

Post Reply
Cadryc
Posts: 49
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tellstick, 433MHz fjärr och brytare

Post by Cadryc » Mon Sep 03, 2018 7:26 pm

Har några lampor kopplade med Nexa 433MHz-brytare. Lärde upp dem med Tellsticken och det funkar bra, kunde styra dem individuellt, så skapade en grupp i Live för tillfällen då jag vill styra alla.

Upptäckte sen "skanna sändare" och kopplade fjärren, då om jag tänder eller släcker med fjärren så har Tellsticken koll på om de är av eller på. Har lärt brytarna till samma knapp på fjärren, så jag tänder en grupp med en knapp, brytarna lyssnar alltså på samma kommando. Brytarna har minne för tre sändare, tellsticken är en och fjärren en annan.

Men, och nu till problemet, nu så kan jag inte tända lamporna individuellt i Telldus live. Tänder jag en så tänds alla, släcker jag en så släcks alla.

Kan jag få så att Tellsticken har koll på fjärren, och därmed har koll på om de är på eller av, och samtidigt kunna styra brytarna individuellt i Live?

etompau
Posts: 2244
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Skåne

Re: Tellstick, 433MHz fjärr och brytare

Post by etompau » Tue Sep 04, 2018 5:04 am

Som svar på din sista mening så är det inget problem. Lägg upp varje enhet individuell i Live, skanna in koden från fjärrkontrollen och den önskade knappen. Lär sedan upp mottagaren med denna kod.
Upprepa för de två kvarvarande brytarna.

I ditt fall skulle jag rekommendera att du raderar minnet i mottagarna och gör upplärningen på nytt.

Detta sagt med reservation att jag kan ha missat ngt i din beskrivning.

Post Reply