Kallställa hus, lösning temp utomhus- inomhus

Moderator: Telldus

Post Reply
pmnilsson
Posts: 1
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Kallställa hus, lösning temp utomhus- inomhus

Post by pmnilsson » Fri Mar 05, 2021 9:53 am

Hej,
jag försöker komma på hur jag kan ställa i min logik för att se till att tempetraturen inomhus alltid är exemplevis 5 grader högre än utomhus?

Optimalt vore att alltid se till att det är minst 4 grader i huset men när det är låt säga fem grader utomhus vill jag ha tio grader inomhus.

Har inte hittat funktionen, IF THEN där olika tempetraturgivare kan jämföras och rigga en switch expempelvis.

Hoppas någon har nån lösning!

etompau
Posts: 2368
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Skåne

Re: Kallställa hus, lösning temp utomhus- inomhus

Post by etompau » Fri Mar 05, 2021 12:52 pm

Det låter som det skulle behövas något LUA-program för att uppnå vad du önskar.
Hur har du kommit fram till att detta är en bra lösning? Vanligtvis vill man väl hålla en minsta temp. i det avställda huset via bef. element, kanske 10-15 grader, vilket låter sig enkelt realiseras.

Kalarne
Posts: 26
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Kallställa hus, lösning temp utomhus- inomhus

Post by Kalarne » Wed Jun 09, 2021 4:28 pm

Ja vanligtvis vill man ha en viss temperatur, men när utomhustemperaturen kryper ner för lågt så kommer daggpunkten att komma för långt in i väggen med fara för fuktproblem.

Så under en viss utomhustemperatur kan man behöva anpassa inomhustemperaturen.

Försäkringsbolagen vill ju ofta att man inte går under typ 13C I sitt fritidshus. Jag har stenhus och har 8C när vi inte är på plats. Men i vinter när det var -15C ute så släppte färgen i ett hörn. Så en anpassning av innetemperaturen till utetemperaturen hade inte varit fel.

Men då måste man koda lite själv och få en personberoende lösning.

Post Reply