Upprepade nya device ID

Moderator: Telldus

Post Reply
TNET
Posts: 8
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Upprepade nya device ID

Post by TNET » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har Tellstick Znet lite v2 ver 1.0.11. Två gånger den senaste månaden, senast nu i går, lördag den 14/10 ca kl 19.00 så tappas kontakten med alla Zwave-enheter (sensorerna rapporterar inte och ingen styrning sker, ej heller går det att manövrera via Tellstick Live eller mobil). Omstart av Tellsticken hjälper inte. Nu den 15/10 ca kl 10.15 så är dessutom alla Zwave-enheter borta i Tellstick Live och ersatta med nya "Device XX". Efter lite detektivarbete med översättning av de nya Device-namnen till fysiska brytare, sensorer osv och uppdatering av scheman och event så fungerar allt igen.

För mig verkar det som att felet ligger någonstans i Tellstick Live's servrar som av någon anledning tappar/ändrar t.ex deviceID och namnen på Zwave-enheterna som jag har? Antar att knytningen mellan deviceID och enhetsnamn lagras i Tellstick Live och inte i Tellstick Znet-kontrollern.

Är det bara jag som har detta problem?

Post Reply