Ulterius - Nytt OSX-program för schemaläggning av Tellstick

Moderator: Telldus

Ennola
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

nexa lärande

Post by Ennola » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

tack för hjälpen. det funkar bra - helt otroligt.

så bra!

Men funkar det även med nexa system med lärande code?
Hur skulle man göra då?

skorpion
Posts: 74
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by skorpion » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jepp det funkar också
Bara att stoppa i Nexa och sedan skicka den kod du vill mottagaren skall svara på.

Lycka till!

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Mitt DSL har legat nere en vecka, därav problemen att ladda ner Ulterius. Använd länken på följande sida.
http://www.telldus.se/wiki/index.php?title=Ulterius

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am


basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

http://www.tnwr.net/ulterius/Ulterius%200.5.1.zip

- Enable/disable events
- Svensk lokalisering

skorpion
Posts: 74
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by skorpion » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Testade 200.5.1 nyss
Fungerade inte för mig (version 2 av tellstick)

När jag försöker tända en lampa så kraschar tsdaemon
Samma sak händer även när jag försöker "ladda enhet"
log:

Code: Select all

Process:     tsdaemon [22011]
Path:      /Applications/Ulterius.app/Contents/Resources/tsdaemon
Identifier:   tsdaemon
Version:     ??? (???)
Code Type:    X86 (Native)
Parent Process: Ulterius [21990]

Date/Time:    2009-04-19 19:05:20.190 +0200
OS Version:   Mac OS X 10.5.6 (9G55)
Report Version: 6

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0

Thread 0 Crashed:
0  tsdaemon           	0x00002b49 main + 847
1  tsdaemon           	0x000023fe start + 54

Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
 eax: 0x00000000 ebx: 0xbffffb78 ecx: 0x0000002d edx: 0xbffffc33
 edi: 0x00002f77 esi: 0xbffffc34 ebp: 0xbffffb58 esp: 0xbffff850
  ss: 0x0000001f efl: 0x00010212 eip: 0x00002b49  cs: 0x00000017
  ds: 0x0000001f  es: 0x0000001f  fs: 0x00000000  gs: 0x00000037
 cr2: 0x00000000

Binary Images:
  0x1000 -   0x2ffd +tsdaemon ??? (???) <25c4b16dac539d4bd48b7e8948d6e34e> /Applications/Ulterius.app/Contents/Resources/tsdaemon
  0x16000 -  0x25fff +libftd2xx.0.1.4.dylib ??? (???) /usr/local/lib/libftd2xx.0.1.4.dylib
  0x2c000 -  0x33fe9 libgcc_s.1.dylib ??? (???) <f53c808e87d1184c0f9df63aef53ce0b> /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
  0x39000 -  0x64fe7 libauto.dylib ??? (???) <42d8422dc23a18071869fdf7b5d8fab5> /usr/lib/libauto.dylib
  0x72000 -  0x76fff libmathCommon.A.dylib ??? (???) /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
  0xb1000 -  0xbfffd libz.1.dylib ??? (???) <5ddd8539ae2ebfd8e7cc1c57525385c7> /usr/lib/libz.1.dylib
  0xc5000 -  0xceff7 com.apple.iokit.IOUSBLib 3.2.4 (3.2.4) <94bbc9f237061e9956344467d38f2c35> /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/IOUSBLib.bundle/Contents/MacOS/IOUSBLib
 0x22b000 -  0x35efff com.apple.CoreFoundation 6.5.5 (476.17) <4a70c8dbb582118e31412c53dc1f407f> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
 0x456000 -  0x5bdff3 libSystem.B.dylib ??? (???) <d68880dfb1f8becdbdac6928db1510fb> /usr/lib/libSystem.B.dylib
 0x64c000 -  0x784ff7 libicucore.A.dylib ??? (???) <18098dcf431603fe47ee027a60006c85> /usr/lib/libicucore.A.dylib
 0x7d8000 -  0x8b8fff libobjc.A.dylib ??? (???) <7b92613fdf804fd9a0a3733a0674c30b> /usr/lib/libobjc.A.dylib
 0x92a000 -  0x987ffb libstdc++.6.dylib ??? (???) <04b812dcec670daa8b7d2852ab14be60> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
 0x9d8000 -  0xa63fff com.apple.framework.IOKit 1.5.1 (???) <f9f5f0d070e197a832d86751e1d44545> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x8fe00000 - 0x8fe2db43 dyld 97.1 (???) <100d362e03410f181a34e04e94189ae5> /usr/lib/dyld
0xfffe8000 - 0xfffebfff libobjc.A.dylib ??? (???) /usr/lib/libobjc.A.dylib
0xffff0000 - 0xffff1780 libSystem.B.dylib ??? (???) /usr/lib/libSystem.B.dylib

Hoppas det hjälper!

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Woops.. råkade kompilera 0.5.1 med en ny ofärdig version av tsdaemon.

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am


skorpion
Posts: 74
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by skorpion » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

För mig händer samma sak igen. Har inte kollat om det är någon skillnad på loggen sen tidigare men det uppträder lika som tidigare iaf.

Innan jag intallerade 0.5.1 så tog jag bort drivrutiner och Ulterius.app
Här är nya loggen:

Code: Select all

Process:     tsdaemon [32548]
Path:      /Applications/Ulterius.app/Contents/Resources/tsdaemon
Identifier:   tsdaemon
Version:     ??? (???)
Code Type:    X86 (Native)
Parent Process: Ulterius [32522]

Date/Time:    2009-04-22 00:32:34.088 +0200
OS Version:   Mac OS X 10.5.6 (9G55)
Report Version: 6

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0

Thread 0 Crashed:
0  tsdaemon           	0x00002abb main + 853
1  tsdaemon           	0x0000236a start + 54

Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
 eax: 0x00000000 ebx: 0xbffffba4 ecx: 0x0000002d edx: 0xbffffc63
 edi: 0x00002f4f esi: 0xbffffc64 ebp: 0xbffffb78 esp: 0xbffff870
  ss: 0x0000001f efl: 0x00010212 eip: 0x00002abb  cs: 0x00000017
  ds: 0x0000001f  es: 0x0000001f  fs: 0x00000000  gs: 0x00000037
 cr2: 0x00000000

Binary Images:
  0x1000 -   0x2fff +tsdaemon ??? (???) <eea31dc1a9f6d9db5d1fdfb5999d23a5> /Applications/Ulterius.app/Contents/Resources/tsdaemon
  0x16000 -  0x25fff +libftd2xx.0.1.4.dylib ??? (???) /usr/local/lib/libftd2xx.0.1.4.dylib
  0x2c000 -  0x33fe9 libgcc_s.1.dylib ??? (???) <f53c808e87d1184c0f9df63aef53ce0b> /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
  0x39000 -  0x64fe7 libauto.dylib ??? (???) <42d8422dc23a18071869fdf7b5d8fab5> /usr/lib/libauto.dylib
  0x72000 -  0x76fff libmathCommon.A.dylib ??? (???) /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
  0xb1000 -  0xbfffd libz.1.dylib ??? (???) <5ddd8539ae2ebfd8e7cc1c57525385c7> /usr/lib/libz.1.dylib
  0xc5000 -  0xceff7 com.apple.iokit.IOUSBLib 3.2.4 (3.2.4) <94bbc9f237061e9956344467d38f2c35> /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/IOUSBLib.bundle/Contents/MacOS/IOUSBLib
 0x22b000 -  0x35efff com.apple.CoreFoundation 6.5.5 (476.17) <4a70c8dbb582118e31412c53dc1f407f> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
 0x456000 -  0x5bdff3 libSystem.B.dylib ??? (???) <d68880dfb1f8becdbdac6928db1510fb> /usr/lib/libSystem.B.dylib
 0x64c000 -  0x784ff7 libicucore.A.dylib ??? (???) <18098dcf431603fe47ee027a60006c85> /usr/lib/libicucore.A.dylib
 0x7d8000 -  0x8b8fff libobjc.A.dylib ??? (???) <7b92613fdf804fd9a0a3733a0674c30b> /usr/lib/libobjc.A.dylib
 0x92a000 -  0x987ffb libstdc++.6.dylib ??? (???) <04b812dcec670daa8b7d2852ab14be60> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
 0x9d8000 -  0xa63fff com.apple.framework.IOKit 1.5.1 (???) <f9f5f0d070e197a832d86751e1d44545> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x8fe00000 - 0x8fe2db43 dyld 97.1 (???) <100d362e03410f181a34e04e94189ae5> /usr/lib/dyld
0xfffe8000 - 0xfffebfff libobjc.A.dylib ??? (???) /usr/lib/libobjc.A.dylib
0xffff0000 - 0xffff1780 libSystem.B.dylib ??? (???) /usr/lib/libSystem.B.dylib

Nu är det ju så att jag inte kunnat köra dem senaste versionerna innan 0.5.1 släpptes heller. För mig har ju bara 0.4.8 fungerat :/

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Skit.. kikar på det ikväll.

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am


Martinez
Posts: 7
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

PPC?

Post by Martinez » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Går det att få tigga till sig senaste versionen kompilerad för ppc?

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Re: PPC?

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Martinez wrote:Går det att få tigga till sig senaste versionen kompilerad för ppc?
Givetvis ska den vara PPC-kompilerad. Ska kika på det strax.

skorpion
Posts: 74
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by skorpion » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej
Jag tänkte att jag skulle göra en symbolisk länk till tsdaemon och så gjorde jag. Däremot så klagar den över detta när jag kör:
ftok: No such file or directory

Det jag gjorde var:
sudo ln -s /Applications/Ulterius.app/Contents/Resources/tsdaemon/usr/bin/tsdaemon
Sedan:
sudo chmod +x /usr/bin/tsdaemon

basco: Har du nån aning om varför det blir sådär? vad är "ftok" som den vill ha?

tsdaemon funkar bra om jag kör det från Ulteriuskatalogen

/Niclas

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Du har missat ett mellanslag mellan pathen till tsdaemon och din mål-mapp.

sudo ln -s /Applications/Ulterius.app/Contents/Resources/tsdaemon /usr/bin/tsdaemon

Post Reply