Page 1 of 1

Referens till TelldusCore på Mac

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by MartinV
När jag länkar in en referens i Mono så anger jag exempelvis "libtelldus-core.so.2" i Linux-miljö.
Vad är motsvarigheten för TelldusCore i Lion? dylib?

Re: Referens till TelldusCore på Mac

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by micke.prag
Frameworks heter det på OS X.

Hittas under /Library/Frameworks

Hela sökvägen till binären är:
/Library/Frameworks/TelldusCore.framework/TelldusCore

Re: Referens till TelldusCore på Mac

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by MartinV
Aj då...
Mono verkar inte stödja länkning i OSX-miljö om det inte är dylib-filer... :banghead:
Har sett att en del kommer förbi det genom att skapa symboliska länkar...

Tack iaf för info :)

Re: Referens till TelldusCore på Mac

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by micke.prag
Frameworks är i grund och botten en mapp med en dylib...