Page 1 of 1

tellstick net flasher "No TellStick found!"

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by kapteinkaos
Hei, prøver og oppgradere firmwaren i min tellstick net. Følger denne http://developer.telldus.com/wiki/Firmware men programmet finner ikke tellstick net. Der det står choose device så kommer "No TellStick found!" Tellsticken er koblet via LAN og fungerer på nett. Har disablet telldus service i windows 7

Re: tellstick net flasher "No TellStick found!"

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by JohnHaraldOien
Hei. Jeg hadde samme problemet når jeg kjørte fra en windows 8 maskin. Men fra min windows 7 maskin funket dette greit. Obs på at tellsticken din lyser rett. Den skal blinke en gang i blått når den starter og nettverkslampen bak skal lyse orange og blinke grønt eller noe sånn. Viser at dhcp har fungert.

Slå av brannmur og antivirus også tilfelle rottefelle. Min brannmur hindret også kommunikasjon.

JH