tdGetName i vb.net

Moderator: Telldus

Post Reply
mida137
Posts: 1
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

tdGetName i vb.net

Post by mida137 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej!

Behöver lite hjälp med följande I vb.net, att jag inte får det att fungera beror på bristande kunskaper, men jag försöker lära mig.

Code: Select all

...
Public Declare Function tdGetName Lib "TelldusCore.dll" (ByVal i As Integer) As String
...
For q = 1 To intTDNumberOfDevices
    intTDDeviceID = tdGetDeviceId(q)
    strTDDeviceName = tdGetName(intTDDeviceID)
    ...
Next
När jag anropar funktionen tgGetName smäller det, jag antar att det beror på att datatypen är fel, men i alla exempel jag hittar så ser deklareringen ut som ovan.
I övrigt så fungerar tdGetDeviceId med flera, men inte tdGetName. Jag använder mig av Tellstick DUO, och är tacksam för all hjälp jag kan få.

PerM
Posts: 58
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Contact:

Re: tdGetName i vb.net

Post by PerM » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Vill du inte skriva hela lagret mot Telldus API så kan du använda det som som du kan ladda hem här: http://www.beyondmeasure.se/download/ längst ned på sidan. Eftersom du använder VB.Net så borde du kunna använda detta C# bibliotek.
Beyond Measure - mer än bara mätning: Rita regler grafiskt, styr enheter, skapa grafer, skicka/ta emot SMS, E-mail, 1-Wire, RFXtrx, Tellstick....

Post Reply