Page 1 of 1

Slim Multi-Sensor PSP01

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Zeta_R
Jeg har en "Slim Multi-Sensor PSP01" som plutselig har sluttet å fungere, den sender ingenting lenger og jeg kommer ikke
inn på konfig. Jeg har prøvd reset og exlusion, men det ser ikke ut som noe responderer, når jeg setter i batteriet står den
kun konstant å blinker. Er det noen som kan hjelpe meg videre? :)

Re: Slim Multi-Sensor PSP01

Posted: Sat May 09, 2020 7:13 am
by Luckystar
Hur löste det sig?
Har samma problem. Ska testa med ett nytt batteri trots att det gamla ska ha ca 30% kvar enligt senaste inlästa info i Telldus Live.