Slim Multi-Sensor PSP01

Moderator: Telldus

Post Reply
Zeta_R
Posts: 104
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Slim Multi-Sensor PSP01

Post by Zeta_R » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jeg har en "Slim Multi-Sensor PSP01" som plutselig har sluttet å fungere, den sender ingenting lenger og jeg kommer ikke
inn på konfig. Jeg har prøvd reset og exlusion, men det ser ikke ut som noe responderer, når jeg setter i batteriet står den
kun konstant å blinker. Er det noen som kan hjelpe meg videre? :)

Post Reply