Page 1 of 1

Fibaro røykvarsler mister forbindelse med Telldus Znet v2

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by robertkrz
Har noen opplevd at etter noen dager Fibaro røykvarsler mister forbindelse med Telldus Znet konsollen. Testing i røykvarsler viser at den har ingen forbindelse med konsollen og historikk på temperatur fra den blir stoppet.
Røykvarsler befinner seg ca. 3m fra Telldus konsollen.

Det samme skjer med Fibaro fuktsensør. Temperatur blir ikke oppdatert i Telldus Live.
I konfigurasjon står det at den skal vekke sensøren etter 6 timer hvis ingenting skjer.

Re: Fibaro røykvarsler mister forbindelse med Telldus Znet v

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by camiri
Det er mulig at temperaturen er for stabil og innenfor hysteresen fra forrige måling (edit device - configuration - 21: temperature report hysteresis). Du kan sjekke når enheten sist rapporterte seg ved å velge Edit Device - Battery.