Page 1 of 1

TellStick ZNet Lite v1 Uppdatering Firmware

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Berrabongo
Jag har två stycken "Znet Lite" på olika ställen.
Nr 1 TellStick ZNet Lite v1.0.11 är är uppdaterad ganska nyligen.
Nr 2 TellStick ZNet Lite v1.0.10 har inte uppdaterats.
Nu har även Telldus Live börjat strula med status uppdateringar som missats.
Vad kan detta bero på?