Lua på Tellstick Znet Lite V1

Moderator: Telldus

Post Reply
Kalarne
Posts: 25
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Lua på Tellstick Znet Lite V1

Post by Kalarne » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har förflyttat mig till min andra Tellstick site där jag har en Net och en Tellstick Lite Znet V1. Ser att V1 fungerar helt annorlunda än V2 vad gäller lua.
Dels är sandboxen av annan utformning, dels fungerar inte funktionerna för att hantera händelser mm.

Är det så att betan bara gäller V2? När kommer V1 med på tåget?

Post Reply