Page 1 of 1

Prissänkning på telldus z-net lite

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Berrabongo
Såg idag att både Kjell o company och M.nu har rejäla prissänkningar på Z-net lite. Ny produkt på G? :roll:

Re: Prissänkning på telldus z-net lite

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by etompau
ZNet Lite ver 2 är på gång (oktober) med sänd och mottagning på 433-bandet, samt en ny Tellstick Net (ver.2) som verkar har samma hårdvara som ZNet men då enbart 433-bandet (TX/RX) samt möjlighet för att köra schema och händelser utan anslutning till internet. Denna enhet ligger redan ute på Telldus webshop.
http://telldus.se/produkt-kategori/gateways/