Page 1 of 1

Firmware 1.08

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Berrabongo
Jag såg att Telldus uppdaterat Z-net lite till 1.08. Någon som vet vad som ändrats?
Har själv haft problem med att Z-net tappat kontakten i live vid några tillfällen.

Re: Firmware 1.08

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by etompau