Page 1 of 1

Zipato Key pad

Posted: Thu Aug 09, 2018 12:01 pm
by FredrikKirderf
Hej! Har köpt en Zipato Key pad och inser att jag tagit mig vatten över huvudet. Jag vill endast trigga en händelse när jag trycker på Home. repsektive Away-knappen alternativt slå av (away) eller på (home) enhet som sedan triggar en händelse. Tacksam för hjälp! Hälsningar Fredrik

Re: Zipato Key pad

Posted: Thu Aug 09, 2018 3:27 pm
by etompau
Vad jag kan läsa så är den inte helt kompatibel med Tellstick.
Som start kan du ju testa det tillgängliga LUA-scriptet som telldus har skapat:

https://github.com/telldus/tellstick-lu ... o/Rfid.lua

viewtopic.php?t=6552

Re: Zipato Key pad

Posted: Thu Jan 17, 2019 9:25 pm
by stiffboard
Det finns inte någon keypad som är supporterad? Eller nån variant där, om man väljer en korrekt kod, det skickas någon ON till Tellstick så man kan använda den till att slå på/av larm.