Znet lite V2 blir ofta Offline Status LED = RÖD

Moderator: Telldus

Post Reply
Swempa
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Znet lite V2 blir ofta Offline Status LED = RÖD

Post by Swempa » Sun Nov 22, 2020 4:55 pm

Min Tellstick Znet Lite V2 hamnar ganska ofta offline dvs "Status LED" lyser med fast rött sken. Om jag inte gör något kan den stå så i flera dagar utan att något händer. Men om jag startar om Tellstick så får den omedelbart kontakt med Telldus Live igen dvs "Status LED" lyser grönt.
Detta händer nästan varje dag.
Om jag i stället enbart startar om routern förblir Tellstick "Status LED" Röd.
All övrig trafik via samma router (D-Link) fungerar hela tiden normalt.

etompau
Posts: 2339
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Skåne

Re: Znet lite V2 blir ofta Offline Status LED = RÖD

Post by etompau » Sun Nov 22, 2020 6:44 pm

Har den alltid gjort på detta sätt, i så fall hur länge?
Kan du nå enheten när den lyser rött (ping/webbsida)?

Kanske testa en annan USB-laddare, har varit med om att de kan börja spöka efter något/några år.

Post Reply