Markis

Moderator: Telldus

Post Reply
zkab
Posts: 31
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Markis

Post by zkab » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har kopplat in Nexa EJLR-1000 för att styra en markismotor (240V) och konfigurerat den som en on/off enhet i TelldusCenter.
Den verkar inte fungera i appen Remotestick.
Mina övriga Nexa produkter fungerar OK.
Vad kan det vara för problem ?

Post Reply