Page 1 of 1

Hitta logg eller rawdeviceevent i HA docker

Posted: Sun Sep 29, 2019 2:59 pm
by cazz
Går det via SSH komma åt och läsa vad Tellstick hittar för enheter?
Försöker att hitta min IR sensor som jag inte få in i LEARN så jag tänkte gå runt och se vad den har fått för random ID och använda den.

Re: Hitta logg eller rawdeviceevent i HA docker

Posted: Fri Dec 27, 2019 10:42 am
by tom_rosenback
tdtool --list är nog det kommandot du söker om du inte hittade det redan.