Page 1 of 1

Problem med status överf Duo->TellDusCenter-> SW

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by cho
Hej, jag problem med att Switchking inte läser status fr TelldusCenter för en definerad magnet switch LMST-606
Version Telldus Center(TC) 2.1.1, Switchking(SW) K 2.0.3.4, S 2.0.3.9
Switchen är def i TC.
Dvs LMST-606 (MS) sänder signal, Duo plockar upp signalen, status ändras i TC (On/Off) men SW plockar inte upp status i den definerade datakällan, där MS är ingång.
Kan inte en signal som Duo ta emot plockas upp av SW (via TC)?
/Cho