Switch Kings död kraftigt överdriven – Switch King lever

Moderators: MartinV, tomas, Telldus

Switch Kings död kraftigt överdriven – Switch King lever

Postby Thrylos » Tue Feb 14, 2017 11:19 pm

Switch King är en plattform för hemautomation som kan köras i både Windows och Linux-miljö.
Dessutom finns appar för både Android och IOS.

Utvecklingen har av olika skäl legat nere under en period.
Nu sker en omstart i ny regi med grundarna som rådgivare.

I samband med att utvecklingen nu har återupptagits ger vi alla användare en möjlighet att påverka.
Se publicerat frågeformulär:

https://members.paloma.se/Surveys/Pass/ ... 8396c54658

Resultatet kommer publiceras i kommande nyhetsbrev, liksom det kommer ligga till grund för utvecklingsplanen, så det lönar sig verkligen att svara.

Vi lyssnar och planerar för er
http://www.switchking.se
Thrylos
 
Posts: 4
Joined: Sun Feb 12, 2017 5:04 pm

Re: Switch Kings död kraftigt överdriven – Switch King lever

Postby Thrylos » Sun Feb 19, 2017 10:41 am

SwitchKing:s frågeforumlär

Har nu publicerat ett uppdaterat frågeformulär.

https://members.paloma.se/Surveys/Pass/ ... 067aee06d1

Utifrån alla synpunkter och önskemål om att på nytt få igång utvecklingen för SwitchKing, plattform för hemautomation, har vi kommit en bit på vägen.
Som tidigare sagt, era önskemål och synpunkter är jätteviktiga för oss och kommer ligga till grund för vägvalen.
Extra roligt är alla lyckönskningar och erbjudande om stöd och hjälp.

Passa på även du att säga vad du tycker är viktigt.
Thrylos
 
Posts: 4
Joined: Sun Feb 12, 2017 5:04 pm


Return to SwitchKing

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest