Page 1 of 1

Flytta logfilen console.YYYY-MM-DD.log

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Mikkar
Idag så skapas logfilen console.YYYY-MM-DD.log i Nexahome katalogen.
Jag vill inte att något ska skrivas i den aktuella katalogen. Finns det något sätt att få logfilen att skapas i någon annan katalog eller går det att se till att logfilen inte skapas?

Någon som vet?