Page 1 of 1

Jämföra med sunset i script

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by seifers
Hej,

Jag undrar om det finns någon jämförelse map sunset i .bsh-script? Jag skulle vilja utvärdera om scriptet körs före eller efter sunset,

med en offset också. Typ "if (nowIsGreaterThan(sunset+00:45))".


Mvh
//pe

Re: Jämföra med sunset i script

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by hekj
seifers wrote:Jag undrar om det finns någon jämförelse map sunset i .bsh-script? Jag skulle vilja utvärdera om scriptet körs före eller efter sunset,
med en offset också. Typ "if (nowIsGreaterThan(sunset+00:45))".

Code: Select all

cal = Calendar.getInstance();
cal.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
cal.add(Calendar.MINUTE, -45);
sdf = new SimpleDateFormat("HH:mm");
time = sdf.format(cal.getTime());
sunset = getSunset().substring("yyyy-MM-dd ".length());
echo("now -00:45 = " + time);
echo("sunset = " + sunset);
if (time.compareTo(sunset) > 0) {
  echo("now -00:45 is greater than sunset");
} else {
  echo("now -00:45 is less than sunset");
}


Re: Jämföra med sunset i script

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by seifers
Kanon! Man tackar.