"-Tänkte inte på det!"

Moderator: Telldus

Post Reply
inquisitive
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

"-Tänkte inte på det!"

Post by inquisitive » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har vilotiden på vissa produkter hållts så låg som möjligt för att det ska bli så billigt som möjligt att ha PC:n på dygnet runt i syfte att styra alla tidsinställda mottagarfunktioner?

Varför finns det fortfarande inte en ">30 meterssändare" som kan programmeras via PC/(TeliStick eller kabel) och som fungerar som "time trigger" när PC: n är avstängd?

Mr_Lazy
Posts: 6
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: "-Tänkte inte på det!"

Post by Mr_Lazy » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

inquisitive wrote:Har vilotiden på vissa produkter hållts så låg som möjligt för att det ska bli så billigt som möjligt att ha PC:n på dygnet runt i syfte att styra alla tidsinställda mottagarfunktioner?

Varför finns det fortfarande inte en ">30 meterssändare" som kan programmeras via PC/(TeliStick eller kabel) och som fungerar som "time trigger" när PC: n är avstängd?
Switch King har en funktion där datorn sätts i viloläge så fort den har utfört sina kommandon och startas sedan upp ett par minuter innan den ska skicka nästkommande kommandon.

Post Reply