Page 1 of 1

Intresset för en fjärrströmbrytare med absoluta dim-nivåer

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by fredrik.jacobsson
Hur stort är Intresset är för en fjärrströmbrytare med absoluta dim-nivåer.
Alltså som en mottagare liknande IKEA KOPPLA där man från TellStick kan skicka en viss nivå som lampan ska dimmas till.

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by wetwired
De här skall klara absoluta dimnivåer, har dock inte testat själv.

http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=28

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by micke.prag
Vilken fjärrkontroll kan styra dom med absoluta dimnivåer?

Homeeasy control can

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by agb

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by micke.prag
Vi har beställt en sådan fjärrkontroll så att vi kan testa. Vi har även börjat experimentera lite själva.