Page 1 of 1

TRasig Tellstick?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Links
Jag börjar undra vad det är för skit jag lagt ut 700 kronor på.

Jag har tre mottagare (proove system 2000) 5 meter från tellsticken. Det är totalt lotteri om dom tänds eller släcks. Ibland går det - ibland inte.

Är pinnen trasig?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by fredrik.jacobsson
Hej,

Det är svårt att säga var felet ligger utan att undersöka saken närmre.
Det kan vara så att ditt exemplar har dålig räckvidd och då byter du antingen ut den i butiken du köpt den i eller så skickar vi upp en ny TellStick till dig tillsammans med förfrankerade returhandlingar.
Det kan också vara så att det där du bor finns störningar på 433MHz-bandet. Det är ett öppet frekvensband som alla får sända på, men om du inte har räckviddsproblem med en vanlig fjärrkontroll till fjärrströmbrytarna ligger nog dessvärre problemet i TellSticken.