Page 1 of 1

Telldus magnetsensor

Posted: Tue Jun 02, 2020 1:08 pm
by chilidonut
Jag har köpt en Telldus magnetsensor och försöker att få in den i Home assistant. För att få in den där så måste jag veta vilken kod den använder.
När jag aktiverar sensorn så blinkar min Tellstick Duo så nånting skickas ju ut. Hur kan jag läsa av koden?