Page 1 of 1

Fel switch aktiverades!

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by hkkvarns
Jag har ett tiotal olika Nexamottagare och en Tellstick i en Dovado 4GR. Det hela funkar bra och jag har satt Nexa mottagarna till A1, A2, ..., An. A2 aktiveras varje dag av tidsstyrning i Dovado 4GR kl 06.00 och slår av 08.00. A1 är en lampa Sovrummet och styrs enbart manuellt med fjärrkontroll eller via Dovado Remote. I morse vaknade jag av att lampa A1 slog på 06.00. Den har ingen tidsstyrning och den har aldrig aktiverats någon gång tidigare. A1 och A2 ligger när varandra bitmässigt. Kan det tänkas att ett bitfel under sändning kan medföra att fel mottagare adresseras?

Re: Fel switch aktiverades!

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by micke.prag
Ja, A1 och A2 ligger väldigt nära varandra bit-mässigt.
Du kan också ha en granne som spökar...