Telldus Live Schemaläggare. Start/Stop

Moderator: Telldus

Post Reply
Hulten
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Telldus Live Schemaläggare. Start/Stop

Post by Hulten » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag använder schemaläggaren till att tända/släcka diverse fönsterlampor o.dyl i olika rum. Detta funkar bra i det dagliga livet.
Under julhelgen (och även vid andra tillfällen) följer man inte de vanliga rutinerna, utan är kanske uppe vid andra tider än vanligt.
Har man gäster är det viktigt att ändra tiderna i schemaläggaren, så att inte ljuset slocknar när det är som roligast fram på småtimmarna. De får inte ta det som en signal att det är dags att gå hem.
Detta går ju göra i schemaläggaren om man är beredd på det. Det blir en del pyssel om man har många enheter, och sedan måste man ju komma ihåg att ställa tillbaka igen.

Idag kan man aktivera/inaktivera funktioner på enhetsnivå.
Min önskan är:
- En on/off -knapp för hela schemat
- En on/off -knapp för varje enhet/grupp i schemat

I båda fallen gäller:
- Vid off kvarstår alla utgångar i oförändrat läge.
- Vid on ställs alla utgångar i det tillstånd som de borde ha med avseende på aktuell tid

etompau
Posts: 2310
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Skåne

Re: Telldus Live Schemaläggare. Start/Stop

Post by etompau » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Går kanske att knåpa ihop något där du nyttjar händelsestyrningen och har en WBT-912-sändare kopplad till din on/off-knapp.
Läget för knappen får du sedan använda som ett villkor i händelsen.

Andersson8
Posts: 21
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Telldus Live Schemaläggare. Start/Stop

Post by Andersson8 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag har liknande tänk som du men jag har löst det med händelser. I händelsen som ska släcka alla lampor en viss tid har jag som villkor att kökslampan måste vara släckt för att resten av lamporna ska släckas. Just kökslampan släcker vi alltid "manuellt" när vi lägger oss och styrs inte av tid. På så sätt släcks inget så länge vi är vakna. Lägger vi oss och har släckt kökslampan släcks all belysning som är på.
Har även fler händelser för "larmat". Om denna är på sätts vissa lampor på och av enligt bestämda tider och sol.

Går att lösa men ett alternativ som du beskriver med alternativa scheman hade inte varit helt fel heller :)

Post Reply