Page 1 of 1

Lage en Dummy device/sensor med LUA script

Posted: Thu Oct 24, 2019 10:12 pm
by bergetun
Hei godtfolk,

Er det mulig å lage en Dummy sensor ved hjelp av LUA script ?

Jeg ønsker å legge til en sensor i live.telldus.com som viser informasjon basert på andre reelle sensorer.