Enheter offline i Google home

Moderator: Telldus

Post Reply
CHRAND
Posts: 4
Joined: Sat Jan 09, 2021 9:34 am

Enheter offline i Google home

Post by CHRAND » Wed Jan 13, 2021 9:38 am

Hej.

Har kört Google mot Telldus under en ganska lång tid och det har fungerat alleles utmärkt.
Men för några månader sedan så utfördes mina kommandon med tillägget från Google att "Jag kan för tillfället inte nå "Telldus Live", men som sagt åtgärden utfördes ändå. Men nu i början på Januari så slutade Google att fungera totalt. Alla enheter står som "Offline".
Jag har provat att knyta om kontakten via Google. Har även tagit bort tillåtelsen i Telldus och provat att knyta om igen via Google.
Bytt DNSer på nätverket. Varit i kontakt md både Telldus support och Google supporten utan någon framgång.

Varje gång jag skapar integrationen från Google mot Telldus så verkar allt fungera som det ska. Alla mina enheter, grupper mm mm dyker upp som de ska i Google Home. Men som sagt alla får statusen offline.

Finns det någon som har haft liknande bekymmer och löst det? Eller finns det möjligen uppslag på vad jag kan göra mer för att få till det igen?

TellStick ZNet Lite v2 Ver: 1.3.1
Premium abb.

Google home mini samt Nest hub

etompau
Posts: 2339
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Skåne

Re: Enheter offline i Google home

Post by etompau » Wed Jan 13, 2021 1:31 pm

Det måste vara något lokalt fel. Som du själv skriver, integrationen mot Google funkar stabilt och har gjort så under nu ganska lång tid.
Har du gjort några ändringar i nätverk osv när problemet uppstod?
Är där några andra fenomen, utanför Google/Telldus som kan tyda på något lokalt fel/problem.
Du beskriver inte hur ditt nätverk ser ut och vad du har mer för grejor förutom Google inkopplat, men kanske testa att minimera uppkopplingen och bara ha router/Google home/Telldus anslutet och se hur det då fungerar.

CHRAND
Posts: 4
Joined: Sat Jan 09, 2021 9:34 am

Re: Enheter offline i Google home

Post by CHRAND » Wed Jan 13, 2021 1:46 pm

Hej.

Inga förändringar är gjorda lokalt utan som jag skrev så har det gradvis blivit värre. Först fungerade det men Google rapporterade att Telldus Live inte kan nås. Sedan la det av helt, samtidigt som Google fortsatt meddelade samma sak.

Glömde skriva att all utrustning fungerar via Telldus live, så där är det inga problem. Det är enbart integrationen mellan Google Home och Telldus Live som strular. Men som jag skrev så fungerar hela integrationen fram till jag vill styra dem via Google. Detta går då inte på grund av att de får status Offline.

Så jag har svårt att tro att det skulle ha med hur med lokala nätverk ser ut.
1. Integration mellan IKEA trådfri fungerar klanderfritt.
2. Integration mellan Harmony och Google fungerar också
3. Jag får all info från Telldus till Google vid integration

Det känns som att Google inte får rätt access hos Telldus eller att Telldus inte rapporterar rätt till Google.
Tror inte att Google pratar med min Tellstick utan direkt mot Telldus Live, så om det fungerar via Telldus Live så borde det även fungera via Google oavsett hur det ser ut på mitt LAN.

etompau
Posts: 2339
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Skåne

Re: Enheter offline i Google home

Post by etompau » Wed Jan 13, 2021 2:00 pm

Vad gäller rättigheter etc mellan Telldus och Gooogle är det något som ligger utanför slutanvändarnas kontroll.
Eftersom du har varit i kontakt med Telldus så borde detta blivit utrett och klarlagt.

Du kan utesluta ev. problem med det trådlösa nätverket och Google-enheterna?

Jag hade själv testat med att minimerat systemet och kopplat från allt utom Tellstick och en Google-enhet.

CHRAND
Posts: 4
Joined: Sat Jan 09, 2021 9:34 am

Re: Enheter offline i Google home

Post by CHRAND » Wed Jan 13, 2021 2:11 pm

Ja utrett och utrett :roll: :lol:

Detta var svaret från Telldus:
Hej!

Ok, det låter som problemet ligger hos just Google tyvärr, Är allting fungerande i Telldus Live! så fungerar det från vår sida så att säga.

Vad säger Google om detta?


Ställde då frågan om det går att få ut något från loggar hos Telldus och fick detta svar:

Hej!

Tyvärr finns det ingen sådan logg. Vi har ingenting att gå på i detta fallet alls.

Men ja, det är förmodligen så att dom kommer hänvisa tillbaka till oss, dock kan vi inte påverka något eftersom det inte är vårt system. (Telldus Live! fungerar som vi konstaterat men Google strular)


Och Google hittade inget och skulle återkomma via telefon i söndags, men har inte hört något mer. :roll:

Får prova att plocka bort alla andra integrationer, men har ingen förhoppning om att det avhjälper problemet. :)

CHRAND
Posts: 4
Joined: Sat Jan 09, 2021 9:34 am

Re: Enheter offline i Google home

Post by CHRAND » Fri Jan 15, 2021 11:22 am

Ingen skillnad genom att ta bort alla andra integrationer tyvärr.
Dock så tror jag att problemet är identifierat. När jag fick bort allt annat så ser jag att det ligger kvar några "Zombi" enheter från Telldus i Google.
Dessa går inte att ta bort. Har fått en instruktion från Google supporten men den fungerar så klart inte. :evil:

Har en sak till att prova innan jag bryter ihop. :D

Ska koppla upp mot Telldus igen och därefter försöka plocka bort enheterna manuellt innan jag tar bort och lägger integrationen igen.
Tveksam på om det kommer att fungera. :(

Post Reply