Search found 74 matches

by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Tellstick & iPhone - Tellit, new webApp
Replies: 67
Views: 90698

Thoberre: When developing tellit on this version I have developing only on OS X tdtool output should be the same on OS X and linux Have you added your user to the sudoers file? If you create a file like this, what output do you get? <?php system("whoami"); ?> the result should be the username that s...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Tellstick & iPhone - Tellit, new webApp
Replies: 67
Views: 90698

Hi again I saw that I had hardcoded one line that should contain a variable. On line 239 exec("sudo -u niclas tdtool -l",$o,$r); change to this exec($cmd_prefix."tdtool -l",$o,$r); Thoberre: Ok, so if tellit populates the db correctly, thats quite good. Whatabout setting debugging on line 47: $debug...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Tellstick & iPhone - Tellit, new webApp
Replies: 67
Views: 90698

It looks like ($_GET["id"]) is empty at line 266 if(isset($_GET["id"]) && !isset($_GET["remitem"]) && !isset($_GET["edititem"])) print_f ($_GET); gives an empty array output. Also debug=2 does not bring up any javastuff at all. The variable $_GET["id"] is only set when you have pushed one button (o...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Tellstick & iPhone - Tellit, new webApp
Replies: 67
Views: 90698

Thoberre: I understand that you want those features back The problem is that I need to find a easy way to edit/write tdtool's config. In OS X & Linux, this is a file & on Windows it's in the registry. Best way would be if tdtool itself supported this. >tdtool --del 3 or >tdtool --add nexa a 1 --id 8...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Tellstick & iPhone - Tellit, new webApp
Replies: 67
Views: 90698

Re: How to get lamp in the db.

NEW VERSION OUT! Things I fixed: FIXED Problem reading "tdtool --list" on different platforms FIXED TDTOOL-compability in Debug-mode FIXED All necessary mySQL-rows weren't defined Download: http://skorpion.se/tellit/zip/tellit_0.1.5.zip Hi How to add lamp to the db, in my installation i don´t get a ...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Tellstick & iPhone - Tellit, new webApp
Replies: 67
Views: 90698

Re: problem need some help pls

ola_h Har tagit bort DEMOt helt nu, tycker folk får nöja sig med bilderna och att testa själva. Anledning att det blev fel var att jag råkat uppdatera DEMOTs källkod med nya filer utan att spara dess databas eller fixa inställningar. Orkar inte hålla på och tänka på det hela tiden :/ någonting går ...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Ulterius - Nytt OSX-program för schemaläggning av Tellstick
Replies: 134
Views: 120851

Haha :D Det är ju glasklart vad jag menar i det där inlägget :P Kan inte garantera att jag kommer ihåg/fattar allt jag fattade på tiden för det där gamla inlägget. Problemet med Rustas mottagare var att den hade 5+5 DIP-switchar och Ulterius hade bara stöd för 4+4 Så den 5:e DIP-switchen på house är...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: tdtool för php, inställningar till _www
Replies: 10
Views: 8052

Tror du vill ha detta:

Code: Select all

_www    ALL=(niclas)NOPASSWD:/dev/tellstick, /usr/local/bin/rfcmd, /usr/bin/tdtool
Jag nyttjar SUDO för detta.
Hela grejen betyder att kommandona som syns i slutet körs som användare niclas uton lösenord och det är användaren _www som kan köra på detta sättet.
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Tellstick & iPhone - Tellit, new webApp
Replies: 67
Views: 90698

Det är ju tänkt att index.php skall skapa den nödvändiga databasen åt dig. Tyvärr så är väl felhanteringen lite kass så den arbetar inte helt korrekt när den inte får kontakt med databasen. Jag tror att databasen inte blivit skapad. Kolla upp om databasen "tellit" existerar. Annars, skapa den mysql$...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Windows
Topic: Where does tellstick store information about devices
Replies: 5
Views: 11423

I think this is what you are searching for:
http://developer.telldus.se/wiki/Backin ... ed%20units
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Linux
Topic: Confa bort QTCore?
Replies: 22
Views: 7745

Om jag har förstått det rätt så är alltså tdtool det rekommenderade (supportade) verktyget för att styra sin Tellstick? Det rekommenderade sättet att confa det hela, är det att knacka sin tellstick.conf för hand? Det stämmer. Förtillfället är det bara att knacka förhand som gäller i Linux. TelldusC...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Linux
Topic: Confa bort QTCore?
Replies: 22
Views: 7745

Tackar för det otroligt snabba svaret :) Jag har kollat en del på PHP-wrappern, men så som jag förstått det så stödjer den bara några av funktionerna. Tex TELLDUS_TURNON | TELLDUS_TURNOFF | TELLDUS_BELL | TELLDUS_DIM Jag kan inte se hur man lägger till mottagare via wrappern? PS. Kompilering av wrap...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Linux
Topic: Confa bort QTCore?
Replies: 22
Views: 7745

Hej igen Nu har jag försökt satt mig in i koden för wrappern en del och det har gått framåt :) Jag har dock fastnat på tdGetDeviceParameter(); De tillägg jag har gjort är dessa: php_telldus.h PHP_FUNCTION(tdGetDeviceParameter); telldus.c PHP_FE(tdGetDeviceParameter, NULL) PHP_FUNCTION(tdGetDevicePar...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Tellstick & iPhone - Tellit, new webApp
Replies: 67
Views: 90698

New version out! WHATS NEW? Bug-fixes New bugs ;) tdtool compatibility and things that I've forgot To start with, I see a problem with the compatibility between rfcmd and tdtool. The code is just too messy. Some things might not work when using rfcmd but with tdtool and vice verse. So what do you th...
by skorpion
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Mac OS X
Topic: Tellstick & iPhone - Tellit, new webApp
Replies: 67
Views: 90698

Oops :P

I have added a new column in the table tellit_item
Run this in mysql:
alter table tellit_item add column tdtoolid int(4);

/Niclas